پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن فرمت word
پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن فرمت word

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۲۵

اهمیت و نقش امواج الکترومغناطیسی از قدیم‌الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده که همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آنجایی که درس میدانها و امواج یکی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده که به عنوان پایه دروس دیگر مهندسی الکترومغناطیسی تلقی می‌شود و زمینه تخصصهای مختلفی را مانند نظریه و تکنیک میکروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الکترومغتاطیسی و غیره را فراهم می‌سازد.

امروزه نقش میدان مغناطیسی در جوامع صنعتی بیش از پیش در سلامت و بهداشت فرد و جامعه حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و طراحی و ساخت سیستمهای متعدد در واقع هدف از آنها برداشتن قسمتی از مشکلات بشر بوده است، گرفتاریهای، بیشتری عارض نسل بشر بوده است.


فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : امواج الکترومغناطیسی

۱-۱-میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

۱-۲-امواج متحرک روی یک خط انتقال

۱-۳- امواج و فوتونها WAVE AND DHOTOS

۱-۴-فتونها

۱-۵-خواص عمومی پرتوهای الکترو مغناطیسی

۱-۶-میدانهای الکترومغناطیسی در فرکانس قدرت

فصل دوم : ثابت‌های خطوط انتقال

۲-۱-جنس‌ هادی و ساختمان آن

۲-۲-مقاومت خط

۲-۳-ضریب القائی خط

۲-۴-خطوط سه فاز

۲-۵-هادیهای متساوی‌الفاصله

۲-۶-مساوی کردن ولتاژهای القائی بوسیله پیچیدن خط

۲-۷-ظرفیت خط

۲-۸-ظرفیت خط سه‌فاز

فصل سوم : محاسبه پارامترهای خط انتقال و کابلها قدرت برش اجزاء محدود

۳-۱-چکیده

۳-۲-مدل ریاضی

۳-۳-معادلات میدانها

۳-۴-انرژی و تلفات

۴-۴- نتایج

۴-۵-نتیجه گیری

فصل چهارم : تداخل امواج الکترومغناطیسی با شبکه‌های مخابراتی

۴-۱-اساس هارمونیک ها

۴-۲-تشدید موازی

۴-۳- خازنهای قدرت

۴-۴-بانک های نامیزان سازی خازن

۴-۵- سامانه خازنی ایده آل

۴-۶-اثرات الکترو مغناطیسی

۴-۷-اثرات الکترو استاتیکی (الکتریسیته ساکن)

۴-۸-سویچینگ و روشهای کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی در منابع تغذیه…

۴-۸-۱- پدیده انتشار امواج الکترو مغناطیسی و منابع تولید آن

۴-۸-۲- کاهش دادن تداخل امواج الکترومغناطیسی در منبع ایجاد این امواج

۴-۹-اندازه گیری و استانداردهای معتبر درباره تداخل امواج الکترومغناطیسی

۴-۱۰- نتیجه گیری

فصل پنجم : تأثیر میدانهای الکترومغناطیسی ۵۰هرتز بر جنین مرغ، قبل یا در حین انکوباسیون

۵-۱-مقدمه.

۵-۲-شرح تحقیق

۵-۳-نتیجه‌گیری

فصل ششم : میدانهای الکترومغناطیسی ELF و سلامت انسان

۶-۱-استانداردهای حدود تابش

۶-۲-استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران

۶-۳-نحوه انتخاب و گروه‌بندی جامعه تحت مطالعه

۶-۴-آزمایشات کلینیکی

۶-۵-بحث و تفسیر نتایج اندازه‌گیری شدت میدان در مشهد مقدس

۶-۶-پیشنهادات

فصل هفتم : اثر امواج الکترومغناطیسی در فرکانسهای قدرت بر انسان

۷-۱-مقدمه

۷-۲-استانداردهای ایمنی

۷-۳-بررسی پارامترهای EM در بدن

۷-۴-آثار و سندرومهای حاصل

۷-۵-اثر امواج الکترومغناطیسی روی شیردهی گاوها و حیوانات دیگر

۷-۶-اثر میدانهای مغناطیسی فرکانس پائین

فصل هشتم : بررسی آثار بیولوژیک خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حد حریم مجاز اطراف آن..

۸-۱-آثار بیولوژیکی – میدان الکتریکی

۸-۲-پدیده فیزیکی

۸-۳-اثرات بیولوژیک

۸-۴-اثرات کرونا در محیط زیست

۸-۵-اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده

۸-۶-بررسی شدت میدانهای الکتریکی در اطراف خطوط انتقال نیرو

منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

در حال بروزرسانی
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت