پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق فرمت word
پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق فرمت word

پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۱۲


به طور کلی برای تبدیل ولتاژ در شبکه از ترانسفورماتور استفاده می شود . در سیستم های توزیع انرژی برای تبدیل ولتاژ از سطح فوق توزیع ( مثلا ۶۳ کیلو ولت ) به توزیع ( مثلا۲۰ کیلو ولت ) و یا از سطح ولتاژ توزیع به توزیع فشار ضعیف (مثلا ۳۸۰ ولت ) از ترانسفورماتور استفاده می شود .

ترانسفورماتورهای مورد استفاده ، به ترتیب ترانسفورماتورهای قدرت و ترانسفورماتور های توزیع نامیده می شوند. در این فصل انواع، کاربردها، استانداردها، ساختار، شیوه های بارگیری، مدار معادل و اتصالات ترانسفورماتورهای توزیع مطرح می شود. مشخصه های الکتریکی و محاسبات تنظیم ولتاژ و جریان اتصال کوتاه نیز مورد بررسی قرار می گیرند. نظر به این که در این فصل ترانسفورماتور به عنوان یک المان سیستم توزیع از نقطه نظر بهره برداری و نه طراحی مورد بررسی قرار می گیرد طراحی ساختمان ترانسفورماتور، نوع هسته و جزئیات دیگر مطرح نمی شود .

ترانسفورماتورهای تا قدرت حدود KVA1000 به عنوان ترانسفورماتورهای توزیع و ترانسفورماتورهای با قدرت بیشتر به ترانسفورماتورهای قدرت موسوم هستند . ولی گاهی ترانسفورماتورهای توزیع در ابعاد بزرگتری نیز ساخته می شوند . در این فصل ترانسفورماتورهای توزیع مورد بررسی قرار می گیرند اگر چه اشاره ای نیز به ترانسفورماتورهای قدرت مورد استفاده در سطح فوق توزیع می شود

فهرست مطالب

فصل اول : ترانسفورماتورهای توزیع

۱-۱-انواع ترانسفورماتورهای توزیع

۱-۱-۱-تقسیم بندی ترانسفورماتور از نقطه نظر سیستم خنک کننده

۱-۱-۲ -تقسیم بندی ترانسفورماتور از نظر ساختمان و قدرت

۱-۱-۳-ترانسفورماتورهای سیستم توزیع هوایی

۱-۱-۴-ترانسفورماتورهای معمولی

۱-۱-۵-ترانسفورماتورهای خود محافظ کامل (CSP)

۱-۱-۶-ترانسفورماتور های خود محافظ کامل با بانک ثانویه ( CSPB )

۱-۱-۷-ترانسفورماتورهای سیستم توزیع زمینی

۱-۲- استانداردهای ترانسفورماتور توزیع

۱-۲-۱- استانداردهای حرارتی و اتصال کوتاه

۱-۲-۲- علامت گذاری ترمینال ها یا سر سیم ها

۱-۲-۳ -پلاریته ترانسفورماتور

۱-۲-۴ -کلاس های عایق بندی ترانسفورماتور توزیع

۱-۳- مشخصه های الکتریکی

۱-۳-۱- مدار معادل های ترانسفورماتور

۱-۳-۲ -امپدانس های ترانسفورماتور

۱-۳-۳- تلفات ترانسفورماتور و جریان تحریک

۱-۳-۴ -جریان تحریک جریان های هجومی

۱-۳-۵- تنظیم ولتاژ

۱-۴ -اتصالات و معادل های ترانسفورماتور تک فاز

۱-۴-۱- ترانسفورماتور دو سیم پیچه ساده

۱-۴-۲ -ترانسفورماتور با چند سیم پیچ ثانویه

۱-۴-۳ -ثانویه های سه سیمه

۱-۵- اتصالات و مدار معادل های بانک های سه فاز متعادل

۱-۵-۱- امپدانس توالی صفر بانک های سه فاز

۱-۵-۲ -اتصال مثلث – مثلث

۱-۵-۳ -اتصال ستاره – ستار

۱-۵-۴- اتصال ستاره – مثل

۱-۶- اتصال ها و معادل های نامتعادل ترانسفورماتور

۱-۶-۱ -اتصال مثلث – باز

۱-۶-۲- اتصال ستاره – باز

۱-۶-۳ -بانک های سه ترانسفورماتور ی با ترانسفورماتور های با اندازه های نابرابر

۱-۶-۴- ترانسفورماتور دوبلکس

۱-۶-۵ -ترانسفورماتور با اتصال T-T

۱-۶-۶ -ثانویه مثلث با تپ میانی زمین شده

۱-۷ -ملاحظات مربوط به انتخاب اتصالات بانک های سه فاز

۱-۷-۱- انتقال فاز یا ملاحظات ولتاژی

۱-۷-۲ -اتصال های ستاره – ستاره

۱-۷-۳- بانک های مثلث – مثلث

۱-۷-۴- بانک های ستاره – مثلث

۱-۷-۵- اتصالات ترانسفورماتور CSP

۱-۸- ترانسفورماتور های زمین

۱-۸-۱ -امپدانس های اتصال ستاره – مثلث

۱-۸-۲- امپدانس های اتصال زیگزاگ

۱-۹ -بارگیری ترانسفورماتور های توزیع

۱-۱۰ -اتو ترانسفورماتور

۱-۱۰-۱ -تئوری اتو ترانسفورماتور با دو سیم پیچی

۱-۱۰-۲- اتو ترانسفورماتور های سه سیم پیچه

۱-۱۰-۳- تپ های اتو ترانسفورماتور

۱-۱۰-۴- مشخصه های بهره برداری اتو ترانسفورماتور

۱-۱۱-حفاظت ترانسفورماتور های توزیع

۱-۱۱-۱ -خطاهای ترانسفورماتور

منابع


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

zip_1542097231_18255_4195_1098.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت