پایان نامه بررسی پدیده فلیکر ولتاژ و راههای کاهش آن فرمت word
پایان نامه بررسی پدیده فلیکر ولتاژ و راههای کاهش آن فرمت word

پایان نامه بررسی پدیده فلیکر ولتاژ و راههای کاهش آن

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۰۱


پروژه بررسی پدیده فلیکر ولتاژ و راههای کاهش آن به بررسی پدیده فلیکر و توجه به آن و بارهای ایجاد کننده آن میپردازد و در فصل دوم روش‌های تخمین پدیده فلیکر ولتاژ آورده شده است زیرا اغلب قبل از ساختن یک کارخانه نیاز است تا میزان فلیکری که ایجاد می‌کند تخمین زده شود. در فصل سوم روش‌های قدیمی و جدید ارزیابی و اندازه‌گیری مورد بحث قرار گرقته شده است در فصل چهارم مهمترین جبران‌کننده‌های‌ فلیکر معرفی شده‌اند و در فصل پنجم به معرفی دو جبران‌ کننده جدید فلیکر پرداخته شده است.

یکی از انواع اغتشاش‌ها که از همان سالهای آغازین پیدایش صنعت برق پدید آمد نوسان ولتاژ (voltage fluctuation) است که شکل شدیدتر اثر خود را به صورت تغییرات در روشنایی لامپهای رشته‌ای نشان می‌دهد و به همین جهت اغلب چشمک زدن ولتاژ(voltage flicker) نامیده می‌شود.

این نوسان در نور نتیجه تغییرات در درخشش شدت و یا رنگ نور است به طوری که چشم بتواند آن را تشخیص دهد .این اغتشاش در اثر عوامل متعددی همچون قطع و وصل بارهای بزرگ (مثلا موتورهای بزرگ که در صنایع فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرند)یا عبور جریان‌های نامنظم بزرگ و غیر سینوسی (مثلا ناشی از کوره‌های قوس الکتریکی) ایجاد می‌شود.


فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول : تشریح پدیده فلیکر
۱-۱- تشریح پدیده فلیکر
۱-۲ – اهمیت توجه به فلیکر
۱-۳- بارهای ایجاد کننده فلیکر
فصل دوم : روشهای تخمین فلیکر
۲-۱-مقدمه
۲-۲- تخمین فلیکر ناشی از کوره های قوس الکتریکی
۲-۲-۱- محاسبه درصد نوسان ولتاژ میانگین
۲-۲-۲- محاسبه تنزل ولتاژ اتصال کوتاه (Short circuit Voltage Depression)
استاندارد های مرتبط با موضوع فلیکر
فصل سوم : روشهای اندازه گیری و ارزیابی فلیکر
۳-۱- روش های قدیمی
۳-۲- روشهای جدید ارزیابی فلیکر
۳-۳- بررسی اثر جمعی بارهای اغتشاشی
۳-۳-۱- دستگاه اندازه گیری فلیکر
۳-۴- مفاهیم
۳-۵- مفاهیم Plt,Pst در اندازه گیری شدت فلیکر
۳-۵-۱- شاخص کوتاه مدت فلیکر Pst
۳-۵-۲- شاخص بلند مدت شدت فلیکر PLt
۳ -۶- محاسبه شاخصهای کوتاه مدت و بلند مدت شدت فلیکر
۳-۶-۱- سطح احتمالاتی نمونه های Pst
۳-۶-۲- ضریب مشخص انتشار(kst)
۳-۶-۳- ظرفیت اتصال کوتاه کوره معادل
۳-۶-۴- ضریب انتقال فلیکر (CHV/LV)
۳-۶-۵- ضریب جبران سازی ( Rcomp )
فصل چهارم : جبران‌کننده‌های فلیکر ولتاژ
۴-۱- مقدمه
۴-۲- انواع جبران‌کننده‌های استاتیک توان راکتیو
۴-۳- جبران کننده راکتور قابل اشباع
۴-۳-۱- اصول کار
۴-۴- راکتور تایرسیتور کنترل (TCR)
۴-۴-۱ اصول کار
۴-۴-۲ – مشکل هارمونیک
۴-۵- خازن تایریستور سویچ (‍C‍‍‍TS‍)
۴-۵-۱- مقدمه
۴-۶- کندانسور سنکرون
۴-۷- خازن های سری
فصل پنجم : معرفی،بررسی ساختار و عملکرد دو جبران‌ کننده جدید فلیکر ولتاژ
۵-۱- مقدمه
۵-۲- Unified Power Flow Controller
۵-۳- توپولوژی PQM
۵-۴- ایزوله هارمونیکی PQM
۵-۵- عملکرد PQM بعنوان جبران کننده فلیکر ولتاژ
۵-۶- فلیکر ولتاژ
۵-۷- بررسی اثر PQM بر یک سیستم نمونه
۵-۸- معرفی جبران کننده جدید تطبیقی جهت بهبود کیفیت توان در سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی
۵-۸-۱- مقدمه
۵-۸-۲- جبران کننده توان تطبیقی (AVC)
۵-۸-۳- کارکرد AVC بر روی بارهای متغیر
۵-۸-۴- تشریح ساختمان و عملکرد AVC
۵-۸-۵- مدار کلیدزنی
۵-۸-۶- مدار آتش
۸-۷ -۵- مدار ضربه‌گیر
۵-۸-۸- نتایج عملی استفاده از AVC
۵-۸-۹- نتیجه‌گیری
جمع‌ بندی
منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

در حال بروزرسانی
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت