پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها فرمت word
پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها فرمت word

پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۵۹

پروژه تحقیقاتی بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آن ها شامل مشخصات عمومی پست های فشار قوی٬ انواع٬ ساختار و مکانیزم عملکرد تجهیزات و اجزا مثل ترانسفورماتورها٬ راکتورها٬ کلیدهای قدرت (بریکرها٬ دژنکتورها و غیره)٬ سکسیونرها٬ شینه بندی٬ مراکز سوئیچینگ و مدارهای کاربردی در این حوزه نظیر اینترلاک و غیره و همچنین سیستم و ساختمان کنترلی٬ حفاظتی٬ تأسیسات جانبی و طراحی پست های فشار قوی بهمراه مطالبی در مورد پست ها و نیروگاه های انتقال و توزیع کشور که رابطه تنگاتنگی با پست های فشار قوی برق دارند می باشد.


فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول : مشخصات عمومی پست های فشار قوی
۱-۱ انواع پست های فشار قوی
۱-۱-۱ پست های فشار قوی از نظر وظایف و کارکرد
۱-۱-۲ پست های فشار قوی از نظر نوع عایق
۱-۱-۳ پست های فشار قوی از نظر محل نصب تجهیزات
فصل دوم : تجهیزات پست های فشار قوی
۲-۱ اجزای تشکیل دهنده
۲-۲ سیستم کنترل و حفاظت
۲-۳ تأسیسات جانبی
۲-۴ سیستم های مخابراتی
فصل سوم : طراحی پست های فشار قوی
۳-۱ استانداردهای مهم در طراحی پست های فشار قوی
۳-۲ سطوح ولتاژ استاندارد در پست های فشار قوی
۳-۳ معیارهای اساسی در طراحی پست های فشار قوی
۳-۴ مراحل طراحی پست
فصل چهارم : بررسی اجمالی پست های فشار قوی و خطوط انتقال در ایران
۴-۱ وضعیت پست ها و خطوط انتقال
۴-۲ توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع
۴-۳ پست های انتقال و فوق توزیع نیرو
فصل پنجم : کلیدهای فشار قوی و تجهیزات کلیدزنی
۵-۱ کلیدهای فشار قوی و تجهیزات
۵-۲ بوشینگ
۵-۳ بریکرها
۵-۴ پست های نیومریک
۵-۵ راکتورهای قدرت
۵-۶ مدارهای اینترلاک
۵-۷ شین ها
۵-۸ کلیدها
۵-۹ سکسیونرها
۵-۱۰ دژنکتورها
منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

zip_1542096798_18253_4195_1512.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت