پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word
پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۲۲

نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین کاراکترهای اجتناب ناپذیر سیستم های قدرت می باشند و آنها بطور وسیعی روی ظرفیت انتقال خطوط انتقال و پایداری سیستم قدرت اثر می گذارند.PSS و ادوات FACTS می توانند به میرایی نوسانات فرکانس پایین کمک کنند.هدف از این تحقیق طراحی PSS پیشرفته و طراحی کنترلر میرایی از ادوات FACTS می باشد.استراتژی کنترل هوشمند ترکیب شده است از دانش شناسایی سیستم و کنترل منطق فازی و شبکه های عصبی به کار رفته در طراحی PSS .

یک PSS مبتنی بر منطق فازی ارایه می شود و بوسیله شبکه عصبی تنظیم می شود.PSS پیشنهادی بهتر از PSS معمولی میرایی نوسانات سیستم را بهبود می بخشد.

اما همان روش کنترل برای طراحی کنترلر ادوات FACTS راضی کننده نمی باشد،اساسا بدلیل موقعیت مختلف ادوات FACTS ونقش آنها در میرایی نوسانات سیستم قدرت در مقایسه با PSS.یک روش نظام مند در طراحی کنترلر FACTS پیشنهاد شده است.مسئله به عنوان یک نقطه نظر کنترلی در نظر گرفته می شود و بعنوان مسئله کنترل فیدبک به کار برده می شود..

نتایج شبیه سازی اثرات دمپینگ خوب این کنترلرها را نشان می دهد.کار دیگر در این تحقیق این است که UPFC مدل می شود که یک وسیله FACTS مبتنی بر کانورتر با منبع ولتاژ می باشد و همزمان ولتاژ باس وسیلان توان را در خطوط انتقال کنترل می کند.این UPFC تغییرات کوچکی به شبیه سازی و مطالعه سیستم قدرت می دهد که شامل محاسبات پخش بار ،مدل کردن کنترل کانورتر و دینامیک UPFC ، مواجه UPFC با سیستم قدرت برای توسعه برنامه شبیه سازی گذرا و فیزیکی و مدل کردن محدودیت عملیات.مدل پیشنهادی دقیقا رفتار UPFC را در حالت شبه دائمی نشان می دهد وبخوبی ظرفیت منحصربفرد UPFC را نشان می دهد در کنترل پخش بار و ولتاژ باس باهم به سرعت و بطور مستقل .


فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : طبیعت نوسانات سیستم قدرت

۱-۱-مقدمه

فصل دوم :کاربرد کنترل هوشمند طراحی PSS

۲-۱-مقدمه

۲-۲- طراحی ANFIS PSS

۲-۳-ساختار سیستم

۲-۴-شناساگر دستگاه

۲-۵-ANFIS PSS مبتنی بر منطق فازی

۲-۶-ارائه شبکه عصبیPSS مبتنی بر منطق فازی

۲-۷-آموزش آنلاین ANFIS PSS

۲-۸- نتایج شبیه سازی -ANFIS PSS

۲-۹-سیستم باس بینهایت تک-ماشینه

۲-۱۰-سیستم ۱۳-باس ۴-ماشینه دو-ناحیه ای

۲-۱۱-سیستم ۶۸-باس ۱۶-ماشینه

۲-۱۲-ANFIS PSS با طرح خود سازماندهی

۲-۱۳- نتایج شبیه سازی – ANFIS PSS با SOM

۲-۱۴- سیستم باس بینهایت تک-ماشینه

۲-۱۵-سیستم ۱۳-باس ۴-ماشینه دو-ناحیه ای

۲-۱۶-سیستم ۶۸-باس ۱۶-ماشینه

فصل سوم : مدل کردن و طراحی کنترلر دمپینگ برای UPFC

۳-۱-مقدمه

۳-۲-مدل UPFC ساده شده

۳-۳-محاسبه سیلان توان

۳-۴-مدل کردن کنترل و دینامیک UPFC

۳-۵-شبیه سازی حوزه زمان سیستم قدرت با UPFC

۳-۶-کاهش سیستم قدرت در شبیه سازی گذرا

۳-۷-کاهش سیستم قدرت هنگامی که شامل UPFC است

۳-۸- تکرار نیوتن-رافسون برای محاسبه ولتاژهای باس

۳-۹-مدل کردن قیود عملیاتی اصلی

۳-۱۰-اعمال حدود ولتاژ به کانورترها

۳-۱۱-اعمال حدود جریان به کانورترشنت

۳-۱۲-اعمال حدود جریان به کانورترسری

۳-۱۳-اعمال حدود ولتاژ به باس انتهای دریافتی

۳-۱۴-حل کردن قیود UPFC در شبیه سازی

۳-۱۵- طراحی کنترلر دمپینگ برای UPFC

۳-۱۶-نتایج شبیه سازی

۳-۱۷-درجه و پارامترهای UPFC

۳-۱۸-کنترل سیلان توان و کنترل ولتاژ

۳-۱۹-تغییر بار

فصل چهارم : نتایج

منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

در حال بروزرسانی
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت