پایان نامه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع فرمت word
پایان نامه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع فرمت word

پایان نامه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۵۱

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکه های توزیع انرژی با عنوان منابع تولید پراکنده برای بارهای مصرفی پراکنده و کم در یک منطقه می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش هزینه ­های اقتصادی کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش بهره وری انرژی گردد .

از آنجایی که مهمترین هدف از استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر کاهش هزینه هاست لذا لازم است تا بررسی های اقتصادی دقیقی برای شبکه های توزیع مورد نظر صورت گیرد ونوع منبع انرژی تجدیدپذیر و مقدار انرژی تولید شده با توجه به سایر پارامترهای شبکه نظیر بارهای مصرفی هزینه احداث و بهره برداری این نیروگاهها و مقایسه آن با هزینه سوخت مصرفی نیروگاهها و شبکه های برق سراسری موجود مد نظر قرار گیرد از این رو در فصل دوم ابتدا به بررسی ویژگی های اقتصادی منابع انرژی تجدیدپذیر پرداخته و سهم این انرژی ها را در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می دهیم . سپس به بررسی مسائل اقتصادی و میزان بهره وری انرژی در صورت استفاده از چنین منابعی به منظور تولید انرژی الکتریکی می پردازیم . آن گاه نرم افزارهای تخصصی VIPOR, HOMER ویژه بررسی های اقتصادی استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در شبکه های توزیع معرفی شده و میزان صرفه جویی های اقتصادی و بهره وری انرژی را در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر با انجام شبیه سازی های نمونه و بررسی نتایج آن ها مورد بررسی قرار می دهیم .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : تولید پراکنده و مزایای استفاده از آن

۱-۱- تولید پراکنده (DG)

۱- ۱-۱-تولید

۱- ۱-۲-مسائل نظارتی و تکنولوژیکی

۱- ۲- مزایای استفاده از تولید پراکنده

۱- ۲-۱- تولید برق اضطراری

۱- ۲-۲- کیفیت توان و قابلیت اطمینان

۱- ۲-۳-تولید برق و گرما به صورت همزمان

۱- ۲-۴- پیک سائی

۱- ۳- تولید پراکنده و مسائل زیست‌محیطی

۱- ۴- فن‌آوری‌های تولید پراکنده از منابع تجدیدپذیر

۱- ۴-۱- توربین‌های بادی

۱- ۴-۲- فتوولتائیک (PV)

۱- ۴-۳- پیل سوختی (Fuel Cell)

۱- ۵- ارزیابی اقتصادی فن‌آوری‌های تولید پراکنده

۱- ۶- ضرورت‌های رویکرد ایران

فصل دوم: تحلیل و بررسی ویژگی های اقتصادی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به عنوان منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع

۲-۱-منابع انرژی های تجدیدپذیر و ویژگی های آنها

۲-۲-نتایج شبیه سازی های انتخاب بهینه اقتصادی توسط نرم افزار HOMER

۲-۳-نتایج شبیه سازیهای انتخاب بهینه اقتصادی توسط نرم افزار VIPOR

فصل سوم: کاربرد تئوری گراف برای حفاظت تطبیقی و گسترده در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده

۳-۱-مبانی استفاده از تئوری گراف در حفاظت

۳-۲- واحد – رله و کاربرد آن

۳-۳- دیاگرام وابستگی

۳-۴- مجموعه نقاط شکست

۳-۵- ماتریس توالی نسبی

فصل چهارم : ارزیابی تأثیر سیستمهای تولید پراکنده بر عملکرد شبکه های توزیع برق با مطالعه موردی مولدهای فتوولتاییک

۴-۱-تولید انرژی

۴-۲-تولید پراکنده

۴-۳-انواع تکنولوژی های تولید پراکنده

۴-۴-سهم تکنولوژی های تولید پراکنده در بازار تولید برق

۴-۵-سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر در بازار و سهم تولید

۴-۶-کارایی سیستمهای تولید پراکنده در شبکه توزیع

۴-۷-سنجش کارآیی مولدهای DG درشبکه

۴-۸-شاخص های سودمندی سیستمهای در شبکه توزیع

۴-۹- شاخص بهبود پروفیل ولتاژ

۴-۱۰-شاخص کاهش تلفات خط

۴-۱۱-شاخص کاهش تاثیرات محیطی

۴-۱۲-شاخص حساسیت با هدف اصلاح ولتاژ شین های شبکه

۴-۱۳-نصب سیستمهای فتوولتاییک در شبکه سیوانلار

۴-۱۴-سودمندی مولدهای فتوولتاییک بر اساس شاخص های سودمند

فصل پنجم : کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع

۵-۱-مقدمه

۵-۲- اصول تنظیم ولتاژ

۵-۳- تجهیزات تنظیم ولتاژ

۵-۳-۱-تنظیم کننده های پله ای ولتاژ توزیع

۵-۳-۲-دستگاه های ایزوله یا تنظیم کننده های ولتاژ مجزا

۵-۳-۳-خازن ها

۵-۳-۴- -جبران کننده های استاتیک توان راکتیو (SVC)

نتیجه‌گیری

فهرست علائم

کلمات اختصاری

منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

zip_1542095448_18247_4195_1590.zip0.00 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت