پایان نامه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای AC فرمت word
پایان نامه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای AC فرمت word

پایان نامه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای AC

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۰۰

پروژه فوق به بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای ACمی پردازد.

در فصل اول ابتدا سری های فوریه که در آنالیزهای هارمونیک ها ابزاری نیرومند هستند به طور مختصر مرور شده اند و سپس منابع تولید هارمونیکها و در انتهای فصل اثرات هارمونیکها بر تجهیزات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم اثرات هارمونیکها بر ماشینهای ACسه فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار کرفته و تلفات ناشی از هارمونیکها که موجب ایجاد مشکلات حرارتی می شوند و مسائلی در اتباط با گشتاور مطرح شده است.همچنین مدار معادل موتور ACبرای جریانهای جریانهای هارمونیک به دست آمده و تاثیرشان در راندمان مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم به معرفی فیلترهایی برای تعدیل خروجی یکسوسازها جهت کاهش اثرات نا مطلوب هارمونیکها در سیستمهای قدرت پرداخته است که می تواند در طراحی و تولید ماشینهای ACسه فاز موثر باشند.

فهرست مطالب

فصل اول :آشنایی با هارمونیک ها و سری های فوریه

۱-۱-مقدمه

۱-۲-سری های فوریه

۱-۲-۱-توابع دوره ای , سریه ای فوریه

۱-۲-۲-سریه ای فوریه , فرمول های اویلر

۱-۲-۳-موج مربعی

۱-۲-۴-سری فوریه توابع زوج و فرد

۱-۳-منابع هارمونیک ها

۱-۳-۱-جریان تحریک القایی

۱-۳-۲-یکسو سازها

۱-۳-۲-۱-وضعیت بار

۱-۳-۲-۲- وضعیت منبع

۱-۳-۳-تجهیزات تخلیه ای

۱-۳-۴- ارتباط بین هارمونیک ولتاژ و جریان

۱-۳-۵- اثر هارمونیک ها بر خازن ها

۱-۳-۶-اثر هارمونیک ها بر تلفات دی الکتریک خازنها

۱-۳-۷-اثر خازن ها بر روی هارمونیک

۱-۳-۷-۱-رزونانس موازی

۱-۳-۸-اثر هارمونیک بر روی لامپهای روشنایی و المان های حرارتی

۱-۳-۹-تاثیر هارمونیک ها بر کلیدها

۱-۳-۱۰- اثرات هارمونیک ها بر عایقها

۱-۳-۱۱-اثرات هارمونیک ها بر فیوزها

۱-۳-۱۲-اثر هارمونیک ها بر سیستم های مخابراتی

فصل دوم : ماشین هایAC چند فازه

۲-۱-مقدمه

۲-۲-مدار معادل موتور القایی

۲-۲-۱-معادل گشتاور

۲-۲-۲-پخش توان در روتور

۲-۲-۳-دیاگرام فازوری

۲-۳-هارمونیک های mmf شکاف هوایی

۲-۳-۱-موجهای mmf زمانی هارمونیک ها

۲-۳-۲-موجهای mmf مکانی هارمونیک ها

۲-۳-۳-دامنه هارمونیک هایmmf

۲-۳-۴-هارمونیک های مولفه های مثبت، منفی و صفر

۲-۴-رفتار هارمونیکی موتورها ac

۲-۴-۱-مدار معادل هارمونیک

۲-۴-۲-جریان های هارمونیک

۲-۵-تلفات موتور هنگام کار با منبع غیر سینوسی

۲-۵-۱-تلفات مسی استاتور

۲-۵-۲-تلفات مسی روتور

۲-۵-۳-تلفات هارمونیکی هسته

۲-۵-۴-راندمان موتور

۲-۶-گشتاورهای هارمونیک

۲-۶-۱-گشتاورهای هارمونیک ساکن

۲-۶-۲-گشتاورهای هارمونیک ضربانی

فصل سوم : فیلترهای هارمونیک

۳-۱-مقدمه

۳-۲-تعدیل خروجی یکسوساز

۳-۳-فیلتره کردن خروجی اینورتر

۳-۴-فیلترهای خط AC

۳-۵-نتیجه

۳-۶-ضریب توزیع

۳-۷-تاثیر هارمونیک ها روی ضریب گام و ضریب توزیع

منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

در حال بروزرسانی
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 6,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت