پایان نامه مقره فرمت word
پایان نامه مقره فرمت word

پایان نامه مقره

فرمت word

تعداد صفحات : ۱۰۵

جداسازی مسیرهای فشار قوی از زمین توسط مقره ها انجام می گیرد. مقره های فشار قوی در مجاورت شرایط جوی و اقلیمی مختلفی قرار گرفته و تأثیرات شرایط جوی بر آنها سبب می گردد سطح عایق مقره ها بستر مناسبی جهت هدایت جریان به سوی زمین گردد و اثرات خود را بر سیستمهای قدرت بجا گذارد. از این رو انتخاب مقره در بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه نقش مهمی ایفا می کند.

به منظور انتخاب ایزولاسیون کارآمد تعیین شدت آلودگی محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. آلودگی یکی از عواملی است که در طراحی ایزولاسیون تجهیزات فشار قوی دخالت دارد.

در حال حاضر در طراحی ایزولاسیون برای تجهیزات و خطوط فشار قوی از اعداد تقریبی و تجربی استفاده می شود.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

۱-۱-مشکلات ناشی از آلودگی

۱-۲-مشکلات ناشی از خوردگی

۱-۳- انتخاب محل ایستگاه های برداشت آلودگی

فصل دوم

۲-۱- مقدمه

۲-۲- بررسی مختصر پدیده های جوی

۲-۳- بررسی وضعیت بارش ۱۵ ساله مناطق خاص

فصل سوم

۳-۱-مقدمه

۳-۲- تعاریف

۳-۳- شناخت آلودگی

۳-۴- مکانیزم شکست الکتریکی مقره ناشی از آلودگی

۳-۵- تخمین شدت آلودگی ایستگاه

۳-۷- تعیین شدت آلودگی SES

۳-۸- انتخاب نوع و ابعاد مقره

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تعاریف

۴-۳- اندازه گیری آلودگی

۴-۴- انواع آلودگی

۴-۵- شدت آلودگی

۴-۶- تخمین شدت آلودگی ایستگاه

۴-۷- روش (Directional Dust Gauge) DDG

۴-۸- مطالعه تطبیقی داده های DDG

۴-۹- نتیجه گیری

منابع


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

در حال بروزرسانی
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت