طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک با متلب matlab simulink
طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک با متلب matlab simulink

پایان نامه جدید با عنوان

تحلیل هارمونیکی ، بررسی ،طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک و اجزای الکترونیکی آن

موضوع کلی: انرژی خورشیدی

تعداد صفحات پایان نامه : 135

کامل و جامع دارای سطح علمی بسیار خوب

بهترین پایان نام موجود در این سایت

فرمت: word + فایل های شبیه سازی + 900 صفحه مطالب مرتبط

فهرست اين پايان نامه

فصل اول: مقدمه و كليات

1-1 مقدمه و تاريخچه

1-2 اهداف پروژه


فصل دوم: سیستم فتوولتائیک و سلول های خورشیدی

2-1 مقدمه

2-2-روش های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی

2-3 ویژگیهای انرژی خورشیدی

2-4 اصول کار یک پنل فتوولتائیک

2-5 سیستم های فتوولتائیك در سطح جهان


فصل سوم: اينورترهاي سيستم فتوولتائيك

3-1 مقدمه

3-2 اينورتر چيست

3-3 كاربرد اينورترها

3-4 اينورتر منبع ولتاژ سه فاز

3-5 اينورتر شش پله اي

3-6 كنترل ولتاژ اينورتر شش پله اي

3-7 اينورتر PWM

3-8 اينورترهاي چند طبقه و چند سطحي

3-9 تلفات و هارمونيك ها در اينورترها

3-10 اتصال اينورترها به سيستمهاي فتوولتاييك


فصل چهارم: تحليل هارمونيكي ، فيلتر كردن و كاهش هارمونيك هاي ولتاژ سيستم فتوولتائيك

4-1 مقدمه

4-2 هارمونيك چيست

4-3 ميان هارمونيكها

4-4هارمونیک درشبکه قدرت

4-5 منابع توليد هارمونيك ها

4-6 آثار هارمونيك ها

4-7 كيفيت توان و هارمونيك ها

4-8 اغتشاش هارمونيكي

4-9 ولتاژ ناشي از اغتشاش جريان

4-10 هارمونيكهاي گذرا

4-11 THD

4-12 قدرت و ضريب قدرت

4-13 مدل كردن منابع هارمونيكي

4-14 مؤلفه هاي متقارن

4-15 هارمونيكهاي مضرب سه

4-16 هارمونيك ها در مبدلهاي الكترونيك

4-17 بررسي روش هاي تحليل هارمونيكي

4-17-1 تحليل غير خطي در حوزه زمان

4-17-2 تحليل غير خطي در حوزه فركانس

4-17-3 تحليل خطي در حوزه فركانس

4-18مرور روش هاي كلي حذف هارمونيك ها

4-19 حذف هارمونيك هاي سيستم فتوولتائيك با فیلتر گذاری

4-19-1 فيلترهاي غير فعال

4-19-2 انواع فيلترهاي غيرفعال

4-19-3 پارامترهاي فيلترهاي غيرفعال

4-19-4 طراحي فيلترهاي تك تنظيمه

4-19-5 طراحي فيلترهاي دو تنظيمه

4-19-6 طراحي بهينه فيلترهاي غير فعال

4-19-7 ملاحظات لازم در طراحي و نصب فيلتر هاي غير فعال

4-19-8 فيلترهاي فعال

4-19-9 فيلتر هاي فعال موازي

4-19-10 فيلترهاي فعال هايبريد

4-19-11 روش عمومي بكارگيري فيلترها

4-20 كاهش هارمونيك ها در اينورترهاي سيستم فتوولتائيك با كليد زني بهينه


فصل پنجم: طراحي و شبيه سازي سلول های خورشیدی و اجزای آن با نرم افزار MATLAB

5-1 مقدمه

5-2 شبيه سازي انواع مختلف اينورترها و حذف هارمونيك ها

5-2-1 مدار شبيه سازي شده يك اينورتر تكفاز و ارائه نتايج

5-2-2 مدار شبيه سازي شده يك اينورتر سه فاز تمام پل

5-2-3 ولتاژ خروجي اينورتر

5-2-4 فيلتر كردن ولتاژ خروجي و حذف هارمونيكهاي ولتاژ خروجي

5-3 شبيه سازي اينورترهاي چند طبقه و مينيمم كردن ميزان THD در آن

5-3-2 عناصر و اجزاي استفاده شده در شبيه سازي

5-3-3 مدار شبيه سازي شده اينورتر

5-3-4 ولتاژ خروجي اينورتر و ميزان THD به ازاي شاخص مدولاسيون m=0.7

5-3-5- ولتاژ خروجي اينورتر و ميزان THD به ازاي شاخص مدولاسيون m=0.8

5-3-6 ولتاژ خروجي اينورتر و ميزان THD به ازاي شاخص مدولاسيون m=0.84

5-3-7 ولتاژ خروجي اينورتر و ميزان THD به ازاي شاخص مدولاسيون m=0.9

5-3-8 مقايسه ميزانTHD حاصل از شبيه سازي به ازاي چهار شاخص مدولاسيون مختلف

5-3-9-نحوه محاسبه زواياي كليد زني در متلب

5-3-10 ساير موارد

5-4طراحي و شبيه سازي يك نمونه فيلتر براي سيستم فتوولتائيك

5-5 شبيه سازي مبدل هاي DC-DC

5-6 شبيه سازي سيستم فتوولتائيك داراي فيلتر

(شبيه سازي شده سيستم فتوولتائيك و سلول های خورشیدی و صفحات خورشیدی در نرم افزار متلب )

---------------------------------------------------------------------------------------

اهداف پروژه

بررسي ساختار و عملكرد سيستم فتوولتائيك

تحليل هارمونيكي سيستم فتولتائيك

بررسي اثرات منفي و ضررهاي ناشي از وجود هارمونيك ها

روش هاي كاهش هارمونيك ها

ارائه روش هاي كارا به منظور خذف و كاهش هارمونيك هاي سيستم فتوولتائيك و مينيمم سازي ميزان THD

بررسي و طراحي فيلتر به منظور مينيمم سازي ميزان THD در سيستم فتوولتائيك

طراحي و شبيه سازي اجزاي مختلف سيستم فتوولتائيك با نرم افزار متلب به طور كامل

--------------------------------------------------------------------------------------------

نظر مدیر سایت درباره این پایان نامه: شخصا این پایان نامه را کامل مطالعه نموده ام. این پایان نامه از سطح علمی بسیار خوبی برخوردار است.

کامل بودن ، استفاده از جدیدترین مقالات روز دنیا و مقالات معتبر ، روان بودن و قابل فهم بودن متن پایان نامه در کنار سطح علمی بسیار خوب آن ، رعایت کامل اصول و ضوابط تهیه پایان نامه و نوآوری از ویژگیهای مهم این پایان نامه است. همچنین این پایان نامه دارای شبیه سازی بسیار خوب و کاملی است که به نظر اینجانب در ایران بی نظیر است. شبيه سازي شده سيستم فتوولتائيك و سلول های خورشیدی در نرم افزار متلب در این پایان نامه بسیار خوب و کامل انجام شده است. نحوه شبیه سازی هم کامل توضیح داده شده است

فایل های شبیه سازی هم ارسال می شود


به همراه این پایان نامه 900 صفحه مطالب فارسی شامل 2 پایان نامه و 50 مقاله فارسی درباره صفحات و سلول های خورشیدی و انرژی خورشیدی به رایگان ارسال می شود که موضوعات و مباحث ارائه شده در این 900 صفحه به شرح زیر است


سیستم فتوولتائیک چیست

مقدمه و تاريخچه سیستم فتوولتائیک

آرايه فتوولتائيك

مبدل هاي فتوولتائيك

صفحات فتوولتاييك و نيروگاههاي خورشيدي

روشهاي جهت افزايش توان خروجي سلولهاي خورشيدي

سلول خورشيدي

ساختمان سلولهاي خورشيدي با پيوندهاي تركيبي

محاسبه پارامترهاي الكتريكي سلول هاي خورشيدي

پرتو افشاني با الكترونهاي شتاب يافته روي سلولهاي خورشيدي

تركيب سيستم فتوولتائيك با ساير منابع توليد پراكنده

تأثير زاويه تابش نور خورشيد بر سطح سلول در ميزان تبديل انرژي

تأثير زاويه كلكتور در جذب انرژي خورشيدي

مشخصه الكتريكي استاندارد آرايه فتوولتائيك

آرايه متحرك

مزاياي مبدل هاي فتوولتائيك

ساختار كلي ماژول هاي فتوولتائي

آسیب پذیری دستگاههای فتوولتائیک

روش های تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی

اصول کار یک پنل فتوولتائیک

بهره برداری از سیستم های فتوولتائی

استفاده از انرژي خورشيدي نوع فتوولتاييك در تامين برق

اينورترهاي منبع امپدانس براي سيستمهاي فتوولتاييك توان پايين

آرايه فتوولتايي

اتصال سيستمهاي فتوولتائيك به شبكه توزيع و شبكه سراسري

روش هاي کنترلي اتصال مبدل هاي فتوولتائيک به شبکه سراسری

ساختار کلی سيستم های فتوولتاييک متصل به شبکه

مقايسه عملكرد دو شبكه براي شبيه سازي سلولهاي خورشيدي

برزرسي مبدلهاي متصل به شبكه فتوولتائيك

ساختار سيستمهاي فتوولتائيك شامل اينورتر منبع امپدانسي

برسي عملكرد اينورتر منبع امپدانسي

پيكربندي سيستم فتوولتائيك و MPPT در اتصال با شبكه

ساختار اينورتر سه سطحي چند بخشي متصل به شبكه فتوولتائيك

مكانيابي سيستمهاي فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع

بررسي هزينه طراحي نصب و راه اندازي سيستم فتوولتائيك

فوايد استفاده از سيستم فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع

امكان سنجي نصب سيستم فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع

جايابي سيستم فتوولتائيك با در نظر گرفتن اثرات آن بر پارامترهاي شبكه

ارزيابي اقتصادي برق خورشيدي از نوع فتوولتاييك

هزينه سالانه سيستم هاي فتوولتائيك:

طراحي سيستم پكيج فتولتائيك

اجزا سيستم فتوولتائيك

كاربردهاي انرژي خورشيدي و سيستم فتوولتاييك

بررسی انرژی های نو از نوع سیستم های فتوولتائیک

استفاده از سیستم های فتوولتائیک در منطق دور از شبكه

تدوين استاندارد براي سيستمهاي فتوولتاييك

پردازشگر توان فتوولتائيك با مدولاسيون تك قطبي

انواع مختلف روشهاي توليد انرژي الكتريكي از انرژي خورشيد

كاربرد هاي غير الكتريكي انرژي خورشيدي

سطوح جاذب انرژي خورشيدي

نيروگاه خورشيدي از نوع دريافت كننده مركزي

نيروگاه حرارتي خورشيدي

شبيه سازي‌ عملكرد نيروگاه حرارتي‌ خورشيدي‌

نيروگاه خورشيدي‌ شلجمي‌ باز

سيستم اندازه گيري و كنترل نيروگاه خورشيدي

شبيه‌سازي و طراحي سيستم كنترل مزرعه خورشيدي

دستگاه شبيه‌ساز آرايه خورشيدي

تست سيستمهاي فتوولتائيک

كاربرد شبكه هاي عصبي در سلولهاي خورشيدي

شبيه سازي سيستم فتوولتائيک متصل به شبکه با نرم افزار MATLAB

و مطالب مرتبط ديگر

+فایل های شبیه سازی قابل اجرا در متلب

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

pv_1537600648_12213_4195_1637.zip
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 50,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت