خشک کردن ، انواع خشک کن ها  و مدل سازی آنها

خشک کردن ، انواع خشک کن ها و مدل سازی آنها

خشک کردن ، انواع خشک کن ها و مدل سازی آنها فصل اول ...
قیمت : 30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه تاریخچه خازن ،کاربرد و خازن گذاری در شبکه

پروژه تاریخچه خازن ،کاربرد و خازن گذاری در شبکه

پروژه تاریخچه خازن ،کاربرد و خازن گذاری در شبکه فرمت word تعداد صفحات : ۱۰۵ ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن فرمت word

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن فرمت word

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن فرمت word تعداد صفحات ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق فرمت word

پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق فرمت word

پایان نامه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق فرمت word تعداد ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی پدیده فلیکر ولتاژ و راههای کاهش آن فرمت word

پایان نامه بررسی پدیده فلیکر ولتاژ و راههای کاهش آن فرمت word

پایان نامه بررسی پدیده فلیکر ولتاژ و راههای کاهش آن فرمت word تعداد صفحات ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها فرمت word

پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها فرمت word

پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها فرمت word تعداد صفحات : ۱۵۹ ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word تعداد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور (اسکادا) فرمت word

پایان نامه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور (اسکادا) فرمت word

پایان نامه تکنولوژی جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستم از راه دور (اسکادا) فرمت word تعداد صفحات ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه تحلیل و بررسی موتورهای القایی و مبدل فرکانسی موتورها فرمت word

پایان نامه تحلیل و بررسی موتورهای القایی و مبدل فرکانسی موتورها فرمت word

پایان نامه تحلیل و بررسی موتورهای القایی و مبدل فرکانسی موتورها فرمت word تعداد صفحات : ۱۲۸ ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

پروژه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

پایان نامه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS) فرمت word تعداد صفحات : ۱۷۸ امروزه امکانات و ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
 پایان نامه خانه ی هوشمند (Smart home) فرمت word

پایان نامه خانه ی هوشمند (Smart home) فرمت word

پایان نامه خانه ی هوشمند (Smart home) فرمت word تعداد صفحات : ۱۰۱ خانه ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع فرمت word

پایان نامه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع فرمت word

پایان نامه تأثیر تولید پراکنده بر شبکه توزیع فرمت word تعداد صفحات : ۱۵۱ ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت فرمت word

پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت فرمت word

پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت فرمت word تعداد صفحات : ۱۶۵ ...
قیمت : 12,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه  پایداری ولتاژ شبکه و کنترل توان راکتیو توسط SVC فرمت word

پایان نامه پایداری ولتاژ شبکه و کنترل توان راکتیو توسط SVC فرمت word

پایان نامه پایداری ولتاژ شبکه و کنترل توان راکتیو توسط SVC فرمت word ...
قیمت : 9,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی و انواع خاموشی در شبکه فرمت word

پایان نامه بررسی و انواع خاموشی در شبکه فرمت word

پایان نامه بررسی و انواع خاموشی در شبکه فرمت word تعداد صفحات : ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه روشهای جایابی بهینه خازن در شبکه های قدرت فرمت word

پایان نامه روشهای جایابی بهینه خازن در شبکه های قدرت فرمت word

پایان نامه روشهای جایابی بهینه خازن در شبکه های قدرت فرمت word تعداد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای AC فرمت word

پایان نامه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای AC فرمت word

پایان نامه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتورهای AC فرمت word تعداد صفحات : ۱۰۰ ...
قیمت : 6,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق فرمت word

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق فرمت word

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق فرمت word تعداد صفحات : ۱۹۳ ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه کاربرد AVR و PSS در ژنراتور ها فرمت word

پایان نامه کاربرد AVR و PSS در ژنراتور ها فرمت word

پایان نامه کاربرد AVR و PSS در ژنراتور ها فرمت word تعداد صفحات : ۵۵ ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه مقره فرمت word

پایان نامه مقره فرمت word

پایان نامه مقره فرمت word تعداد صفحات : ۱۰۵ جداسازی مسیرهای فشار قوی از زمین ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل آن فرمت word

پایان نامه انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل آن فرمت word

پایان نامه انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل آن فرمت ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت

پروژه اصلاح ضریب قدرت سیستم های قدرت فرمت word تعداد صفحات : ۱۲۸ بالا رفتن ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی رفتار ماشین القایی روتور سیم بندی شده کنترل شده با PWM فرمت word

پایان نامه بررسی رفتار ماشین القایی روتور سیم بندی شده کنترل شده با PWM فرمت word

پایان نامه بررسی رفتار ماشین القایی روتور سیم بندی شده کنترل شده با PWM فرمت word تعداد ...
قیمت : 8,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن فرمت word

پایان نامه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن فرمت word

پایان نامه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن فرمت word تعداد صفحات : ۲۷۷ ...
قیمت : 15,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
پایان نامه شناخت و بررسی PLC فرمت word

پایان نامه شناخت و بررسی PLC فرمت word

پایان نامه شناخت و بررسی PLC فرمت word تعداد صفحات : ۱۴۶ ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1 2 3 4 5